0 items in the shopping cart

1 / 16

อายุบวรศรีลังกา

139.00

”ศรีลังกา” ที่หลายคนรู้จักในฐานะเมืองโบราณทางพระพุทธศาสนา ที่สำคัญมาตั้งแต่อดีตกาล รัตนปุระ เมืองแห่งอัญมณี รวมทั้งคนที่ชอบดื่มชา ย่อมไม่มีใครที่จะไม่รู้จักชาซีลอน... “อายุบวรศรีลังกา” รวบรวมเรื่องราวหลากหลายมุมมองที่ไม่เคยรู้เกี่ยวกับศรีลังกา ความงามสงบ ประเพณี วัฒนธรรม และศาสนาที่หยั่งรากลึก รวมทั้งความเป็นมิตรจากชาวศรีลังกา

วันที่วางขาย

24 มี.ค. 2557

สำนักพิมพ์

อทิตตา

จำนวนหน้า

337 หน้า

จำนวนที่เปิดอ่าน

1374

แชร์หนังสือ

รูปแบบ

E-BOOK

หนังสือที่เกี่ยวข้อง