0 items in the shopping cart

1 / 15

อิทธิฤทธิ์มีจริง

139.00

วิธีการสอนที่พระพุทธองค์ทรงใช้ โดยเฉพาะในช่วงแรกๆ ของการเผยแผ่ธรรมะ หรือสำหรับบุคคลสำคัญๆ แห่งยุคที่มีทิฏฐิมากนั้น จะทรงใช้ฤทธิ์ในเบื้องต้นตามด้วยการสอนธรรมะพื้นฐาน แล้วจึงทรงสอนธรรมระดับสูง ดังนั้นฤทธิ์ในพระพุทธศาสนาจึงเป็นสิ่งสำคัญ อาจถือว่าเป็นแก่นในการสอนธรรมะอย่างหนึ่ง หนังสือ อิทธิฤทธิ์มีจริง กล่าวถึงความหมายฤทธิ์ ความสำคัญของฤทธิ์ เรื่องราวที่ว่าด้วยความเป็นไปได้ของฤทธิ์ระดับอริยะในทางพระพุทธศาสนา หรืออิทธิวิธี ซึ่งมีอยู่ 10 ประการ ได้แก่ คนเดียวเป็นหลายคน, หลายคนเป็นคนเดียว, ทำให้ปรากฏ, ทำให้หายไป, ทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่าง, ผุดขึ้น ดำลง แม้ในแผ่นดินเหมือนในน้ำ, เดินบนน้ำไม่แตก เหมือนเดินบนแผ่นดิน, เหาะไปในอากาศ, ลูบคลำพระจันทร์ พระอาทิตย์ด้วยฝ่ามือ และใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลก ว่าเมื่อเทียบเคียงกับหลักการ ทางฟิสิกส์สมัยใหม่แล้ว การทำฤทธิ์แต่ละประเภทให้เกิดขึ้นสามารถทำได้อย่างไร แล้วคุณจะเข้าใจว่า เราไม่จำเป็นต้องปฏิเสธฤทธิ์ และไม่สามารถปฏิเสธความมีอยู่ของฤทธิ์ในระดับอริยะได้

วันที่วางขาย

26 ม.ค. 2560

สำนักพิมพ์

AMARIN

จำนวนหน้า

173 หน้า

จำนวนที่เปิดอ่าน

70

แชร์หนังสือ

รูปแบบ

E-BOOK

หนังสือที่เกี่ยวข้อง