Kadıköy Evden Eve Nakliyat,Uluslararası Evden Eve Nakliyat,Ofis Taşıma,Ofis Taşıma,Evden Eve Nakliyat,Kartal Evden Eve Nakliyat,Çekmeköy Evden Eve Nakliyat,gebze evden eve nakliyat,Şile Evden Eve Nakliyat,Sancaktepe Evden Eve Nakliyat,Pendik Evden Eve Nakliyat,Maltepe Evden Eve Nakliyat,Tuzla Evden Eve Nakliyat,Ümraniye Evden Eve Nakliyat,evden eve nakliyat,
4DBOOK.COM : เรียนภาษาจีนให้สนุกระดับปฐมวัย เล่ม 6
0 items in the shopping cart

1 / 15

เรียนภาษาจีนให้สนุกระดับปฐมวัย เล่ม 6

156.00

แบบเรียนภาษาจีนที่เหมาะสำหรับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยอีกทั้งกิจกรรมในแต่ละบทยังช่วยส่งเสริมพหุปัญญาทั้ง 8 ด้านให้ผู้เรียนได้แก่ปัญญาด้านภาษา ตรรกะและคณิตศาสตร์ มิติสัมพันธ์ ร่างกายและการ
เคลื่อนไหว ดนตรี มนุษยสัมพันธ์ ความเข้าใจตนเองและธรรมชาติวิทยาแบ่งหัวข้อการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ดังนี้
•บทเรียนหลัก ประกอบด้วยคำศัพท์ วลีหรือประโยคหลักเรื่องนั้น
•ฝึกอ่านออกเสียงให้เก่งๆ  เรียนรู้พินอินง่าย ๆ พร้อมฝึกฝนการออกเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ที่สำคัญ
•มาเรียนภาษาจีนสนุก ๆ กัน เรียนรู้ภาษาผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมเรื่องการใช้เหตุผลแก้ปัญหา การเคลื่อนไหวร่างกาย งานศิลปะที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ พร้อมนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ได้จริง
•ขีดๆ เขียนๆ อักษรจีน สนุกไปกับการฝึกเขียนอักษรจีน เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือไปพร้อมกับการพัฒนาความคิดความจำ
•ลองทำแบบฝึกหัดดู เพลิดเพลินไปกับแบบฝึกหัดที่สนุกสนาน เช่น การจับคู่สิ่งที่มีความสัมพันธ์กันการเปรียบเทียบความเหมือนความต่าง การบอกตำแหน่ง เป็นต้น
ในขณะที่ครูหรือผู้ปกครองก็สามารถประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนไปในตัวได้ด้วย

วันที่วางขาย

16 ก.พ. 2560

สำนักพิมพ์

นานมีบุ๊คส์

จำนวนหน้า

64 หน้า

จำนวนที่เปิดอ่าน

146

แชร์หนังสือ

รูปแบบ

E-BOOK

หนังสือที่เกี่ยวข้อง