0 items in the shopping cart

1 / 6

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์/ซื่อสัตย์ อดทน มีอุดมการณ์ : ชุด นิทานปลูกฝังค่านิยมเด็กดี

78.00

นิทานคำกลอนส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทยทั้ง 12 ประการ เล่มนี้มีเนื้อหาส่งเสริมให้เด็กๆมีความรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ การอยู่ร่วมกับผู้อื่น และมีความซื่อสัตย์สุจริต

วันที่วางขาย

28 ก.พ. 2560

สำนักพิมพ์

นานมีบุ๊คส์

จำนวนหน้า

28 หน้า

จำนวนที่เปิดอ่าน

231

แชร์หนังสือ

รูปแบบ

E-BOOK

หนังสือที่เกี่ยวข้อง