0 items in the shopping cart

1 / 15

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ :การสร้างอัตลักษณ์เมืองไทยและชั้นของชาวสยาม

179.00

หนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นความคิดกระแสหลักที่ครอบงำสังคมไทยตลอดระยะเวลาหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมา สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงมีส่วนสำคัญในการสถาปนาขึ้น พระดำริสำคัญหลายประการของพระองค์ได้รับการสืบทอดโดยปัญญาชนรุ่นหลัง แม้ว่าพระดำริอีกหลายประการจะได้รับการละเลยหรือได้รับการปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองต่อบริบทหรือเงื่อนไขแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

วันที่วางขาย

22 พ.ย. 2560

สำนักพิมพ์

มติชน

จำนวนหน้า

354 หน้า

จำนวนที่เปิดอ่าน

206

แชร์หนังสือ

รูปแบบ

E-BOOK

หนังสือที่เกี่ยวข้อง