0 items in the shopping cart

1 / 15

รู้เช่นเห็นชาติการตลาดยุคใหม่ (พ.2)

139.00

"เจาะลึกกลเกมทางการตลาด นำเสนอเป็นกรณีศึกษาสินค้าดังๆ ที่สอดรับกับกลยุทธ์แต่ละชนิด เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค สภาพตลาดที่แท้จริง สภาพการแข่งขัน และปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการวางกลยุทธ์ทางการตลาด "

วันที่วางขาย

11 ม.ค. 2561

สำนักพิมพ์

มติชน

จำนวนหน้า

234 หน้า

จำนวนที่เปิดอ่าน

110

แชร์หนังสือ

รูปแบบ

E-BOOK

หนังสือที่เกี่ยวข้อง