0 items in the shopping cart

1 / 15

ย่างก้าวคนเดินตรอก

99.00

เปรียบเสมือนบันทึกประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองของประเทศไทยและเศรษฐกิจโลกต่อสถานการณ์เหตุการณ์สำคัญๆ พร้อมคำวิพากษ์ทั้งบวกและลบ รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ เป็นบันทึกย่อที่ค่อนข้างครบถ้วน สั้น กระชับ และชัดเจนในทุกมิติ เพื่อให้เป็นคู่มือสำหรับผู้สนใจต่อไป

วันที่วางขาย

11 ม.ค. 2561

สำนักพิมพ์

มติชน

จำนวนหน้า

226 หน้า

จำนวนที่เปิดอ่าน

106

แชร์หนังสือ

รูปแบบ

E-BOOK

หนังสือที่เกี่ยวข้อง