0 items in the shopping cart

1 / 15

รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ 1990-2012

89.00

รวมบทวิเคราะห์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และตัวตนของ 28 นักวิชาการที่ได้รับรางวัลโนเบลตั้งแต่ปี 1999 - 2012 นอกจากจะเชิดชูเกียรติแล้วยังให้ตระหนักถึงคุณูปการขององค์ความรู้ที่นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค เช่น ระบบเศรษฐกิจ หลักสถิติ ระบบการค้า อัตราการขยายทางเศรษฐกิจ หลักจิตวิทยา มิติเวลา พฤติกรรมของมนุษย์ ฯลฯ

วันที่วางขาย

11 ม.ค. 2561

สำนักพิมพ์

มติชน

จำนวนหน้า

136 หน้า

จำนวนที่เปิดอ่าน

116

แชร์หนังสือ

รูปแบบ

E-BOOK

หนังสือที่เกี่ยวข้อง