0 items in the shopping cart

1 / 15

ธรรมเนียมพระบรมศพและพระศพเจ้านาย

279.00

"รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมเนียมพระบรมศพและพระศพเจ้านาย เพื่อให้ผู้อ่านทราบถึงขั้นตอนและรายละเอียดทั้งที่เป็นโบราณราชประเพณีที่มิได้ปฏิบัติแล้วและที่คงอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงภาพถ่ายเก่างานพระบรมศพและพระศพเจ้านายจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ พร้อมเนื้อหาปรับปรุงเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรรมเนียม “ลักพระศพ” ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการพระราชพิธีและพิธีที่น้อยคนจะทราบ ซึ่งเป็นการเพิ่มความสมบูรณ์ให้เนื้อหาสาระของธรรมเนียมพิธีสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพเจ้านายอย่างครบถ้วนมากขึ้น "

วันที่วางขาย

16 ก.พ. 2561

สำนักพิมพ์

มติชน

จำนวนหน้า

426 หน้า

จำนวนที่เปิดอ่าน

143

แชร์หนังสือ

รูปแบบ

E-BOOK

หนังสือที่เกี่ยวข้อง