0 items in the shopping cart

1 / 15

งานพระเมรุ : ศิลปสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเกี่ยวเนื่อง

279.00

ผลงานของนักวิชาการและนักศึกษาอันว่าด้วยเรื่องราวเกี่ยวเนื่องกับ “งานพระเมรุ” ซึ่งเป็นงานสำหรับส่งผู้วายชนม์ที่ละวางสรีระในโลกนี้สู่ภพภูมิใหม่ตามคติความเชื่อของคนไทยและผู้คนในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งรับเอาต้นรากวัฒนธรรมดังกล่าวมาจากอินเดีย แต่มีพัฒนาการจนมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละท้องที่อย่างน่าสนใจยิ่ง

วันที่วางขาย

28 มี.ค. 2561

สำนักพิมพ์

มติชน

จำนวนหน้า

434 หน้า

จำนวนที่เปิดอ่าน

90

แชร์หนังสือ

รูปแบบ

E-BOOK

หนังสือที่เกี่ยวข้อง