0 items in the shopping cart

1 / 15

ชันสูตรประวัติศาสตร์เมื่อคราวสวรรคต

249.00

รวมบทความวิเคราะห์สาเหตุการสวรรคตของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และรัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๗ รวมถึงวิเคราะห์สาเหตุการสิ้นพระชนม์พระบรมวงศานุวงศ์ โดยผู้เขียนใช้ความรู้ในหลายสาขาวิชามาประสานเรียบเรียงเป็นภาษาที่อ่านง่าย แต่ไม่ทิ้งหลักฐานและข้อมูลทางวิชาการ หนังสือยังสะท้อนภาพในอดีตของสังคมไทย ชีวิตความเป็นอยู่ในสมัยที่การแพทย์สมัยใหม่ยังไม่มาถึง

วันที่วางขาย

28 มี.ค. 2561

สำนักพิมพ์

มติชน

จำนวนหน้า

386 หน้า

จำนวนที่เปิดอ่าน

84

แชร์หนังสือ

รูปแบบ

E-BOOK

หนังสือที่เกี่ยวข้อง