0 items in the shopping cart

1 / 16

คีย์บอร์ดเพลงพระราชนิพนธ์ (พร้อมวิดีโอ)

129.00

มุ่งเน้นให้ผู้ที่สนใจทั้งเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปทุกเพศทุกวัย รวมทั้งผู้ที่ไม่มีพื้นฐานหรือมีพื้นฐานการเล่นดนตรีมาบ้างแล้วได้ศึกษา พร้อมทั้งฝึกฝนวิธีการเล่นคีย์บอร์ดเพลงพระราชนิพนธ์ได้อย่างถูกต้อง โดยผ่านวิธีการสอนที่เข้าใจง่าย ละเอียดทุกขั้นตอน ทำให้ผู้ที่ศึกษา สามารถปฏิบัติตามได้จริง ซึ่งทำการสอนโดยครูตุ่น รุ่งรดิศญ ไวอาษา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรี

วันที่วางขาย

24 ต.ค. 2556

สำนักพิมพ์

MISBOOK

จำนวนหน้า

36 หน้า

จำนวนที่เปิดอ่าน

1624

แชร์หนังสือ

รูปแบบ

E-BOOK

หนังสือที่เกี่ยวข้อง