0 items in the shopping cart

1 / 16

คลินิก ปีที่ 29 ฉบับที่ 372 : ธันวาคม 2558

65.00
- Young Blood หมอเก๋อ หิมาลัยต้องใช้หูฟัง
- ภัยพิบัติเรื่องใกล้ตัว
- การเตรียมความพร้อมทางการแพทย์สำหรับภาวะภัยพิบัติ
- แนวนโยบายของรัฐในการรับมือกับภาวะภัยพิบัติ
- ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับเพื่อนร่วมวิชาชีพ
 

วันที่วางขาย

12 ก.พ. 2559

สำนักพิมพ์

หมอชาวบ้าน

จำนวนหน้า

120 หน้า

จำนวนที่เปิดอ่าน

1010

แชร์หนังสือ

รูปแบบ

E-BOOK

หนังสือที่เกี่ยวข้อง