0 items in the shopping cart

1 / 16

บันทึกเวชกรรมไทย

169.00

 

บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์และการสารธารณะสุขของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายมิติทั้งทางกาย ใจสภาพแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เวชศิลป์ เศรษฐกิจ วัฒนธรรมศาสนา การเมืองและการบริหารประเทศ หลายอย่างยากแก่การเข้าใจ แต่หนังสือเล่มนี้ได้ย่อยเรื่องราวเหล่านี้ ให้อ่านง่ายและเข้าใจ แต่หนังสือเล่มนี้ได้ย่อยเรื่องราวเหล่านี้ ให้อ่านง่ายและเข้าใจง่าย อ่านได้ทั้งแพทย์และคนไข้
 

วันที่วางขาย

15 พ.ค. 2556

สำนักพิมพ์

หมอชาวบ้าน

จำนวนหน้า

386 หน้า

จำนวนที่เปิดอ่าน

1410

แชร์หนังสือ

รูปแบบ

E-BOOK

หนังสือที่เกี่ยวข้อง