0 items in the shopping cart

1 / 16

คลินิก ปีที่ 29 ฉบับที่ 341 : พฤษภาคม 2556

65.00
เหมาะสำหรับนักศึกษาแพทย์ ประชาขนและบุคลากรทางการแพทย์
 
บทบรรณาธิการ  :  
      "Best Buy" ของการควบคุมยาสูบ แพทย์จะช่วยได้อย่างไร
เวชปฏิบัติปริทัศน์  :  
      ไข้หวัดนก H7N9
      พืชและเห็ดมีพิษต่อระบบประสาท
นานาสาระ  :  
      ทำอย่างไรจึงป้องกันโรคภูมิแพ้ได้
      การจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ประเด็ข้อขัดแย้ง
ปริศนาคลินิก  :  
      รายที่ 1 Actinic Keratosis (AK)
      รายที่ 2 Blowed out fracture floor
บันทึกเวชกรรม  :  
      คลินิกเลิกบุหรี่ ประสิทธิภาพสูง ที่โรงพยาบาล
ปัจฉิมพากย์  :  
      มุมมองเล็กๆ ว่าด้วยวิวาทะกรณี P4P

วันที่วางขาย

11 ก.ค. 2556

สำนักพิมพ์

หมอชาวบ้าน

จำนวนหน้า

78 หน้า

จำนวนที่เปิดอ่าน

808

แชร์หนังสือ

รูปแบบ

E-BOOK

หนังสือที่เกี่ยวข้อง