0 items in the shopping cart

1 / 16

รู้ใจเราเข้าใจลูก

209.00

ปมปัญหาที่ไม่ถูกเยียวยาหรือตกค้าง อาจบั่นทอนความสามารถในการเป็นพ่อแม่ที่ดีได้ การเข้าใจประวัติชีวิตในวัยเด็กทั้งด้านบวกและด้านลบ ตลอดจนการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงของพ่อแม่ จะนำไปสู่การเข้าใจลูกและเลี้ยงดูลูกน้อยให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง คุณภาพ และเหมาะสม แปลและเรียบเรียงโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพและตุลาพร อาชานานุภาพ

วันที่วางขาย

22 เม.ย. 2557

สำนักพิมพ์

หมอชาวบ้าน

จำนวนหน้า

314 หน้า

จำนวนที่เปิดอ่าน

2633

แชร์หนังสือ

รูปแบบ

E-BOOK

หนังสือที่เกี่ยวข้อง