0 items in the shopping cart

1 / 16

อารยมหาพลัง พลานุภาพผู้นำ : พลังเคลื่อนปวงประชาสู่ความอารยะ

240.00

สังคมไม่ได้ขาดคนดี แต่ขาดคนดีที่มี ‘พลัง’ หนังสือเล่มนี้ แนะนำวิธีการสร้างพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ สำหรับคนธรรมดา ๆ ที่มีความใฝ่ฝันที่ยิ่งใหญ่ คือ เปลี่ยนสังคมไทยให้อารยะ เราเชื่อว่า “คนดีที่มีพลัง” ย่อมเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นกว่านี้ได้ ถ้ามี “อารยมหาพลัง” (มี อารยพลัง - อารยความรัก อารยศรัทธา อารยความหวัง เป็นพลังบันดาลใจตนเอง, มี อารยพลานุภาพ - อารยอำนาจ อารยอิทธิพล อารยศรัทธา และอารยบารมี เป็นพลังขับเคลื่อนผู้อื่นให้ร่วมมือ) อารยมหาพลังจะเกิดในชีวิตเราได้ หากแสวงหาและเรียนรู้สิ่งที่มีอานุภาพ 30 สิ่ง ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้ชี้แนะไว้ สำหรับคนดีที่ต้องการ ‘มีพลัง’ โดยเฉพาะ...

วันที่วางขาย

25 ก.พ. 2559

สำนักพิมพ์

success

จำนวนหน้า

440 หน้า

จำนวนที่เปิดอ่าน

53863

แชร์หนังสือ

รูปแบบ

E-BOOK

หนังสือที่เกี่ยวข้อง