0 items in the shopping cart

1 / 9

เกษตรกรก้าวหน้า ISSUE 53

20.00
“เพกา” พืชสวนอนาคตโลก
ปลูก “ข้าวหอมมะลิ” คุณภาพ
ด้วยระบบน้ำแบบเปียกสลับแห้ง
เลี้ยง “ปลาทับทิม” ในกระชัง
แบบ “โปรไบโอติคฟาร์มมิ่ง”

- “ชัยพร โชภรณ์ประเสริฐ” ปราชญ์ชาวบ้านเลี้ยงปลากดคังเงินล้าน
- เยือน “Mushroom Cottage” กระท่อมเห็ดใกล้กรุง มุ่งผลิตสินค้าคุณภาพ
- เลี้ยง “ปลาทับทิม” ในกระชังอัญมณีฝั่งต้นน้ำ “แม่กลอง”
- ส่องกล้องมองภาพรวมภาคเกษตรปี 2558 “ข้าว” น่าเป็นห่วง “ยาง” ร่อแร่
 

วันที่วางขาย

9 ก.พ. 2558

สำนักพิมพ์

แม่บ้าน

จำนวนหน้า

54 หน้า

จำนวนที่เปิดอ่าน

1389

แชร์หนังสือ

รูปแบบ

E-BOOK

หนังสือที่เกี่ยวข้อง