0 items in the shopping cart

1 / 15

ไขปัญหากรรมและธรรมจากพระอริยเจ้า

79.00

คำสอน ธรรมะ ความเชื่อต่างๆ ในพระพุทธศาสนานั้นมีมากมายหลายอย่าง

แน่นอนว่าชาวพุทธ หรือแม้กระทั่งคนที่สนใจก็ไม่อาจจะรู้ได้ว่าอย่างไหนคือเรื่องจริงเรื่องเท็จบ้าง

จึงรวบรวมเทศนาธรรมเกี่ยวกับหลากคำถามจากคนทั้งหลายไว้ในหนังสือเล่มนี้

เพื่อความกระจ่าง และให้เป็นแสงสว่างส่องนำทางชีวิตของทุกท่านสู่ความสุข

วันที่วางขาย

1 ก.พ. 2559

สำนักพิมพ์

Happy Book

จำนวนหน้า

146 หน้า

จำนวนที่เปิดอ่าน

690

แชร์หนังสือ

รูปแบบ

E-BOOK

หนังสือที่เกี่ยวข้อง