0 items in the shopping cart

1 / 19

ประชาธิปไตย คนไทยไม่เท่ากัน

89.00

"อธิบายความขัดแย้งและการต่อสู้ทางการเมืองที่จะช่วยให้เข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง เพื่อดำรงตนหรือกำหนดจุดยืนทางประชาธิปไตยได้ชัดเจนและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ตลอดจนช่วยให้เห็นลู่ทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธี "

วันที่วางขาย

25 ส.ค. 2559

สำนักพิมพ์

มติชน

จำนวนหน้า

170 หน้า

จำนวนที่เปิดอ่าน

470

แชร์หนังสือ

รูปแบบ

E-BOOK

หนังสือที่เกี่ยวข้อง