0 items in the shopping cart

1 / 15

เลาะ แมกกาซีน ฉบับ 22 : กุมภาพันธ์ 2560

Free

เลาะ แมกกาซีน นิตยสารที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการเดินทางค้นหาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม แหล่งอารยธรรมล้ำค่า วิถีชีวิต ชุมชนท้องถิ่น รวมไปถึงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยการบอกเล่าเรื่องราวผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่

วันที่วางขาย

21 ก.พ. 2560

สำนักพิมพ์

เลาะ เเมกกาซีน

จำนวนหน้า

49 หน้า

จำนวนที่เปิดอ่าน

688

แชร์หนังสือ

รูปแบบ

E-BOOK

หนังสือที่เกี่ยวข้อง