0 items in the shopping cart

1 / 15

นิตยสาร ทางอีศาน ฉบับที่ 61 - ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

60.00100.00

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๖๑ ปีที่ ๖ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
ฉบับ ก้าวที่กล้าปีที่ ๖

นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต
_______________________

เรื่องเด่น:
– บุญข้าวจี่ : วิถีบุญเดือนสามของชาวนาปลูกข้าว : สมปอง ดวงไสว
- ถ้าไม่มีพลเมืองที่เป็นปึกแผ่น ประเทศหรือรัฐบาลจะอยู่ได้อย่างไร? : ธันยพงศ์ สารรัตน์
- แลไปข้างหน้า โลกไร้พรมแดน : สุรินทร์ ภาคศิริ
- กินดีอยู่ดี : สันติ เศวตวิมล
- คอลัมน์ใหม่ ภูมิบ้านนามเมือง นักเขียนเก่า “เขาบังภู”

วันที่วางขาย

2 พ.ค. 2560

สำนักพิมพ์

ทางอีศาน

จำนวนหน้า

164 หน้า

จำนวนที่เปิดอ่าน

739

แชร์หนังสือ

รูปแบบ

E-BOOK

หนังสือที่เกี่ยวข้อง