0 items in the shopping cart

1 / 15

นิตยสาร ทางอีศาน ฉบับที่ 67 - ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

60.00100.00

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๖๗ ปีที่ ๖ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาคลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต

เรื่องเด่น :
– พิธีกรรมหลังความตายในครั้งบรรพกาลของชาวอุษาคเนย์ – ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ
– แคว้นของชาวกวย-กูย? - ทองแถม นาถจำนง
– “โดนตวล” : เทวสถานกลางพงไพรเชิงพนมดงเร็ก - ธันยพงศ์ สารรัตน์
– รอด พอเพียง มั่นคงยั่งยืน - เสรี พงศ์พิศ

วันที่วางขาย

3 พ.ย. 2560

สำนักพิมพ์

ทางอีศาน

จำนวนหน้า

164 หน้า

จำนวนที่เปิดอ่าน

507

แชร์หนังสือ

รูปแบบ

E-BOOK

หนังสือที่เกี่ยวข้อง