0 items in the shopping cart

1 / 15

คิด Creative Thailand ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

0.00

 

เราจะสร้างสังคมที่ดีขึ้นได้อย่างไร?

• Cover Story... นวัตกรรมเพื่อสังคม: สังคมเปิด การเปลี่ยนแปลงและพลังสร้างสรรค์

• Subject... โครงการออกแบบโรงพยาบาลเกาะยาว ที่เปลี่ยนเครื่องหมายกากบาทของสัญลักษณ์ของโรงพยาบาลสู่พลังบวกของความร่วมมือ

• Object... Better Design, Better Life นวัตกรรมสวีเดนเพื่อชีวิตที่อยู่ดีมีสุข

• Entrepreneur... Opendream โมเดลในการสร้างสิ่งดีที่เป็นไปได้จริง

• และ The Creative... สุนิตย์ เชรษฐา กับการทำงานด้านนวัตกรรมเพื่อสังคมตลอดสิบปีที่ผ่านมาในเมืองไทย

วันที่วางขาย

13 มิ.ย. 2555

สำนักพิมพ์

TCDC

จำนวนหน้า

36 หน้า

จำนวนที่เปิดอ่าน

1427

แชร์หนังสือ

รูปแบบ

E-BOOK

หนังสือที่เกี่ยวข้อง