0 items in the shopping cart

1 / 15

จิตเป็นนาย 84 เคล็ดลับคลายกรรมด้วยธรรมะ

40.00

 

คำสอนของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุที่รวบรวมไว้เพื่อเตือนสติ และ
ขจัดความทุกข์ที่เกิดจากจิตใจของท่านผู้อ่านได้ด้วยการปฏิบัติ 5 
ประการ คือ ตักเตือน พิจารณาตนเอง แก้ไขตนเอง ยิ่งให้ยิ่งได้ 
อยู่กันด้วยความรัก

วันที่วางขาย

7 ก.ค. 2555

สำนักพิมพ์

ธรรมสภา

จำนวนหน้า

101 หน้า

จำนวนที่เปิดอ่าน

3064

แชร์หนังสือ

รูปแบบ

E-BOOK

หนังสือที่เกี่ยวข้อง