0 items in the shopping cart

1 / 15

ยกใจให้พ้นตม

40.00
สารธรรมคำสอนของพระสุปะฎิปันโน เป็นข้อความคำสอนสั้นๆของ
พระอาจารย์ต่างๆ ที่บำเพ็ญตนอยู่ในศีลอันดีงาม อ่านเพื่อระลึกถึง
แนวทางการดำเนินชีวิต และเป็นสิ่งที่เตือนสติตนเองตลอดไป

วันที่วางขาย

7 ก.ค. 2555

สำนักพิมพ์

ธรรมสภา

จำนวนหน้า

111 หน้า

จำนวนที่เปิดอ่าน

2084

แชร์หนังสือ

รูปแบบ

E-BOOK

หนังสือที่เกี่ยวข้อง