0 items in the shopping cart

1 / 15

แสงธรรมส่องใจ 3 อิสริยาภรณ์ของชีวิต

40.00

แสงธรรมส่องใจ 3 อิสริยาภรณ์ของชีวิต วิธีบริหารใจ...ให้ห่างไกลจากกิเลส
เรื่องราวพระนิพนธ์ ของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ได้
เรียบเรียงไว้ในหมวดของอิสริยาภรณ์ของชีวิต วิธีบริหารใจ...ให้ห่างไกล
จากกิเลส เป็นบทความสั้นที่อ่านให้แง่คิด คติสอนใจ และทราบถึงสิ่งที่เรา
ควรน้อมนำเข้ามาใส่ตัวเราเองเพื่อให้หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง

วันที่วางขาย

7 มิ.ย. 2556

สำนักพิมพ์

ธรรมสภา

จำนวนหน้า

102 หน้า

จำนวนที่เปิดอ่าน

1801

แชร์หนังสือ

รูปแบบ

E-BOOK

หนังสือที่เกี่ยวข้อง