0 items in the shopping cart

1 / 15

40 ภิกษุณีพระอรหันต์

255.00

40 ภิกษูณีพระอรหันต์ ในสมัยพุทธกาล คำชี้แจงบางประเด็น
"ตอบ ดร.มาร์ติน : พุทธวินับถึงภิกษุณี"  ได้แสดงพุทธประวัติภิกษุณี แบ่งเป็นสองกลุ่ม คือ ภิกษุณีผู้เป็นเอตทัคคะจำนวน 13 รูป และภิกษุณีที่ไม่เป็นเอตทัคคะจำนวน 27 รูป รวมได้ภิกษุณี 40 รูป

วันที่วางขาย

7 มิ.ย. 2556

สำนักพิมพ์

ธรรมสภา

จำนวนหน้า

252 หน้า

จำนวนที่เปิดอ่าน

2110

แชร์หนังสือ

รูปแบบ

E-BOOK

หนังสือที่เกี่ยวข้อง