0 items in the shopping cart

1 / 15

๗๕ อุบาสกพุทธสาวิกา

380.00

อดีตชาติของ ๗๕ พุทธสาวกในสมัยพุทธกาล ทีว่าด้วยอดีตชาติ อดีตกรรม ตระกูลถื่นที่เกิด
ชีวิตครอบครัว ความปารถนา การพบเห็น การฟังพระสัทธรรมจากพระพุทธเจ้าหรือพระสาวก
การบรรลุธรรม การประกาศตนเป็นอุบาสก และภารกิจที่อุบาสกทั้งหลายที่ประพฤติเพื่อประโยชน์ต่อสังคมจนมาถึงปัจจุบัน

วันที่วางขาย

7 มิ.ย. 2556

สำนักพิมพ์

ธรรมสภา

จำนวนหน้า

558 หน้า

จำนวนที่เปิดอ่าน

2305

แชร์หนังสือ

รูปแบบ

E-BOOK

หนังสือที่เกี่ยวข้อง