0 items in the shopping cart

1 / 15

เล่าเรื่องสั้นนิทานไทย พร้อมสุภาษิตสอนใจ ชุด...กล่องข้าวน้อยฆ่าแม่

100.00

นิทาน...เป็นเรื่องเล่าของบรรพบุรุษที่เล่าเรื่องแก่ลูกหลานต่อๆกันมา เป็นเรื่องที่เกิดจากประสบการณ์และจินตนาการของผู้เล่า เป็นทั้งนิทานที่เป็นเรื่องจริง
หรือเป็นวรรณคดีที่แต่งขึ้น เพื่อสร้าง และปลูกฝังความคิดที่ดีให้แก่ เด็กและเยาวชนให้ประพฤติตนให้อยู่ในศีลในธรรม อันดีงาม

วันที่วางขาย

7 มิ.ย. 2556

สำนักพิมพ์

ธรรมสภา

จำนวนหน้า

361 หน้า

จำนวนที่เปิดอ่าน

3701

แชร์หนังสือ

รูปแบบ

E-BOOK

หนังสือที่เกี่ยวข้อง