0 items in the shopping cart

1 / 15

คู่มือศึกษาภาพปฏิจจสมุปบาท

85.00

การอธิบายภาพปฏิจจสมุปบาท ทั้งสามแบบ เพื่อความสะดวกเข้าใจในการศึกษา
ได้แก่ ชุดที่ ๑ เป็นภาพแบบธิเบต ชุด สังสารจักร ชุดที่ ๒ เป็นภาพแบบไทย
ชุดนิทานยายกับตา ฯลฯ และชุดที่ ๓ เป็นภาพแบบไทย แต่เป็นปริศนาธรรม
อยู่ในชุดกายนคร

วันที่วางขาย

7 มิ.ย. 2556

สำนักพิมพ์

ธรรมสภา

จำนวนหน้า

201 หน้า

จำนวนที่เปิดอ่าน

2024

แชร์หนังสือ

รูปแบบ

E-BOOK

หนังสือที่เกี่ยวข้อง