0 items in the shopping cart

1 / 15

เล่านิทานปรัชญาธรรม หลวงพ่อพุทธทาส

85.00

นิทานที่แฝงคติชีวิตเพื่อความงอกงามแห่งปัญญา นำเรื่องเล่ามาจากนิทานเซ็น อ่านแล้วชวน
สนุกพาเพลิน อันได้แก่เรื่อง
1. น้ำชาล้นถ้วย                           11. ธรรมะของตากับยาย
2. เพชรที่หาได่จากโคลนในถิ่นสลัม 12. บนบกกับในน้ำ
3. อย่างนั้นหรือ                           13. เรื่องของความว่าง
4. ความเชื่อฟัง                           14. มีขีวิตอยู่กับเสือ
5. ถ้าจะรักก็จงรักอย่างเปิดเผย        15. เศรษฐีผู้มีใจบุญ
6. ช่างไม่เมตตาเสียเลย                16.บุตรผู้มีศีลธรรม
7. พระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง                17.ผลของการสูญเสีย
8. ใกล้พระพุทธเจ้าเข้าไปแล้ว        18.ตัวกู ของกู
9. ยิ่งให้เร็ว...นั้นแหละจะยิ่งช้า       19.เรื่องวุ่นวายของคนบ้า
10. เซ็นเนื้อ เซ็นกระดูก                20.ลูกบังเกิดเกล้า ฯลฯอื่นๆรวม46 เรื่อง

วันที่วางขาย

7 มิ.ย. 2556

สำนักพิมพ์

ธรรมสภา

จำนวนหน้า

250 หน้า

จำนวนที่เปิดอ่าน

2139

แชร์หนังสือ

รูปแบบ

E-BOOK

หนังสือที่เกี่ยวข้อง