0 items in the shopping cart

1 / 15

นิตยสาร ทางอีศาน ฉบับที่ 17 - ประจำเดือนกันยายน 2556

60.0090.00
นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๑๗ ปีที่๒ เดือนกันยายน ๒๕๕๖
เรื่องจากปกฉบับนี้ “การศึกษา สร้างคนสร้างชาติ”
 
เรื่องเด่น
- สัมภาษณ์ วิสัยทัศน์ การพัฒนาการศึกษา จากผู้บริหารสถาบันการศึกษา
- การศึกษากับประชาธิปไตย โดย เสรี พงศ์พิศ
- เรื่องเล่าริมฝั่งแม่น้ำโจเด้ (บินตรงจากอินโดนีเซียถึงอีสาน) โดย สนั่น ชูสกุล
- สัมภาษณ์ลำพอง พิลาสมบัติ สมาชิกผู้แทนราษฎร 6 สมัย และเจ้าของโรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์
 
ทางอีศานนิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค ลึกซึ้งรากเหง้าเผ่าพันธุ์ เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต www.e-shann.com

วันที่วางขาย

5 ก.ย. 2556

สำนักพิมพ์

ทางอีศาน

จำนวนหน้า

164 หน้า

จำนวนที่เปิดอ่าน

2620

แชร์หนังสือ

รูปแบบ

E-BOOK

หนังสือที่เกี่ยวข้อง