0 items in the shopping cart

1 / 9

เกษตรกรก้าวหน้า ISSUE 38

20.00
     น้ำท่วม ใคร? ช่วยเกษตรกรได้

- ทำนาปลอดภัย ปลูกข้าวไร้สาร
- กะพงขาวในกระชัง จากลุ่มน้ำสงขลา
- ความฝันคู่ขนานของ “รังษิยาพร ทิพย์วงษ์ทอง” ทายาทธุรกิจผลไม้แปรรูป “เจ๊โง้ว”
- “ไวน์มังคุดออร์แกนิค” ของดีบ้านปัถวี
 

วันที่วางขาย

19 พ.ย. 2556

สำนักพิมพ์

แม่บ้าน

จำนวนหน้า

48 หน้า

จำนวนที่เปิดอ่าน

1200

แชร์หนังสือ

รูปแบบ

E-BOOK

หนังสือที่เกี่ยวข้อง