0 items in the shopping cart

1 / 7

เกษตรกรก้าวหน้า ISSUE 50

20.00
    “มัลเบอร์รี” พืชทำเงินในกระแส ตอบโจทย์กลุ่มคนรักสุขภาพ

- “เลี้ยงไก่ไข่” อาชีพทำเงินสร้างรายได้ทุกวัน
- เลี้ยงหอยนางรมในกระชัง อาชีพทำเงินของเกษตรกรบ้านโคกไคร
- กลเม็ดเกร็ดเกษตร … ขยายพันธุ์กล้วยด้วยวิธี “ผ่าหน่อ”
- วิถีชาวสวน … “มะม่วงหาวมะนาวโห่” พืชสร้างรายได้เสริม อนาคตไกล ด้วยสรรพคุณมากคุณค่า
- ปราชญ์ชาวบ้าน … “สุธรรม จันทร์อ่อน” ปราชญ์แห่งศาสตร์ “เกษตรธรรมชาติ”

วันที่วางขาย

4 พ.ย. 2557

สำนักพิมพ์

แม่บ้าน

จำนวนหน้า

52 หน้า

จำนวนที่เปิดอ่าน

1422

แชร์หนังสือ

รูปแบบ

E-BOOK

หนังสือที่เกี่ยวข้อง