0 items in the shopping cart

1 / 19

พุทธวจน

102.00

" ประโยชน์ของการอ่านพุทธวจน ทำให้เรารู้ถึงพุทธประสงค์ของตถาคต ที่เผยแพร่ธรรมและสามารถ นำเอามาอ้างอิงได้อย่างไม่ผิด ไปจากคำสอนเดิม "

วันที่วางขาย

3 ธ.ค. 2557

สำนักพิมพ์

ยิปซี

จำนวนหน้า

226 หน้า

จำนวนที่เปิดอ่าน

1081

แชร์หนังสือ

รูปแบบ

E-BOOK

หนังสือที่เกี่ยวข้อง