0 items in the shopping cart

1 / 16

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

84.00

พระครูวินัยธร มั่น ภูริทัตโต หรือที่นิยมเรียกด้วยความเคารพว่า “หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต”

เป็นพระภิกษุชาวไทยสายธรรมยุตชื่อดังในประวัติศาสตร์พระกรรมฐานไทยเป็นผู้วางแนวทาง

ในการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้า 

วันที่วางขาย

21 ธ.ค. 2557

สำนักพิมพ์

ยิปซี

จำนวนหน้า

162 หน้า

จำนวนที่เปิดอ่าน

1312

แชร์หนังสือ

รูปแบบ

E-BOOK

หนังสือที่เกี่ยวข้อง