0 items in the shopping cart

1 / 16

หนังสือคู่มือ Modern วิชาสังคมศึกษา ป.1

45.00

Modern สังคมศึกษา ป.1 เล่มนี้ เป็นของบริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด เพื่อใช้ศึกษาเพิ่มเติมประกอบกับเนื้อหาในหนังสือแบบเรียน สามารถทบทวนและเพิ่มพูนความรู้พร้อมทั้งฝึกทำแบบฝึกหัดเพื่อเตรียมตัวสอบกลางภาค ปลายภาค และสอบ NT หรือ O-NET ได้ เขียนโดย บุหงา จันทนากร

Modern สังคมศึกษา ป.1 บจก. แม็คเอ็ดดูเคชั่น ใช้ประกอบกับหนังสือแบบเรียน ฝึกทำแบบฝึกหัดเพื่อเตรียมตัวสอบกลางภาคและปลายภาค โดย บุหงา จันทนากร

วันที่วางขาย

17 ส.ค. 2558

สำนักพิมพ์

MAC Education

จำนวนหน้า

160 หน้า

จำนวนที่เปิดอ่าน

674

แชร์หนังสือ

รูปแบบ

E-BOOK

หนังสือที่เกี่ยวข้อง