0 items in the shopping cart

1 / 16

หนังสือคู่มือ Modern วิชาคณิตศาสตร์ ป.2

55.00

Modern คณิตศาสตร์ ป.2 เล่มนี้ เป็นของบริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด เพื่อใช้ศึกษาเพิ่มเติมประกอบกับเนื้อหาในหนังสือแบบเรียน สามารถทบทวนและเพิ่มพูนความรู้พร้อมทั้งฝึกทำแบบฝึกหัดเพื่อเตรียมตัวสอบกลางภาค ปลายภาค และสอบ NT หรือ O-NET ได้ เขียนโดย ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา และคณะ

Modern คณิตศาสตร์ ป.2 บจก. แม็คเอ็ดดูเคชั่น ใช้ประกอบกับหนังสือแบบเรียน ฝึกทำแบบฝึกหัดเพื่อเตรียมตัวสอบกลางภาค ปลายภาค โดย ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา และคณะ

วันที่วางขาย

17 ส.ค. 2558

สำนักพิมพ์

MAC Education

จำนวนหน้า

219 หน้า

จำนวนที่เปิดอ่าน

826

แชร์หนังสือ

รูปแบบ

E-BOOK

หนังสือที่เกี่ยวข้อง