0 items in the shopping cart

1 / 15

หนังสือคู่มือ Modern วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2

40.00

Modern วิทยาศาสตร์ ป.2 เล่มนี้ เป็นของบริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด เพื่อใช้ศึกษาเพิ่มเติมประกอบกับเนื้อหาในหนังสือแบบเรียน สามารถทบทวนและเพิ่มพูนความรู้พร้อมทั้งฝึกทำแบบฝึกหัดเพื่อเตรียมตัวสอบกลางภาค ปลายภาค และสอบ NT หรือ O-NET ได้ เขียนโดย ปิยะนาถ บุญมีพิพิธ และคณะ

Modern วิทยาศาสตร์ ป.2 บจก. แม็คเอ็ดดูเคชั่น ใช้ประกอบกับหนังสือแบบเรียน ทำแบบฝึกหัดเพื่อเตรียมตัวสอบกลางภาค ปลายภาค โดย ปิยะนาถ บุญมีพิพิธ และคณะ

วันที่วางขาย

17 ส.ค. 2558

สำนักพิมพ์

MAC Education

จำนวนหน้า

134 หน้า

จำนวนที่เปิดอ่าน

579

แชร์หนังสือ

รูปแบบ

E-BOOK

หนังสือที่เกี่ยวข้อง