0 items in the shopping cart

1 / 16

หนังสือคู่มือ Modern วิชาภาษาไทย ป.2

55.00

Modern ภาษาไทย ป.2 เล่มนี้ เป็นของบริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด เพื่อใช้ศึกษาเพิ่มเติมประกอบกับเนื้อหาในหนังสือแบบเรียน สามารถทบทวนและเพิ่มพูนความรู้พร้อมทั้งฝึกทำแบบฝึกหัดเพื่อเตรียมตัวสอบกลางภาค ปลายภาค และสอบ NT หรือ O-NET ได้ เขียนโดย หทัยรัตน์ ศรีวรเดชไพศาล

Modern ภาษาไทย ป.2 บจก. แม็คเอ็ดดูเคชั่น ใช้ประกอบกับหนังสือแบบเรียน ฝึกทำแบบฝึกหัดเพื่อเตรียมตัวสอบกลางภาค ปลายภาค โดย หทัยรัตน์ ศรีวรเดชไพศาล

วันที่วางขาย

17 ส.ค. 2558

สำนักพิมพ์

MAC Education

จำนวนหน้า

235 หน้า

จำนวนที่เปิดอ่าน

734

แชร์หนังสือ

รูปแบบ

E-BOOK

หนังสือที่เกี่ยวข้อง