0 items in the shopping cart

1 / 15

วารสารการศึกษาต้องมาก่อน ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

0.00

วารสารอภินันทนาการเพื่อครูไทยให้ความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 บทบาทของคุณครูจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง จาก “ผู้ให้ความรู้” มาเป็น “ผู้จัดการการเรียนรู้” ด้วยการสอนความรู้ให้น้อยลง (Teach Less) แต่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติด้วยตนเองให้มากขึ้น (Learn More) เพื่อเป็นการตอบรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลง

วันที่วางขาย

22 ก.ย. 2558

สำนักพิมพ์

MAC Education

จำนวนหน้า

20 หน้า

จำนวนที่เปิดอ่าน

488

แชร์หนังสือ

รูปแบบ

E-BOOK

หนังสือที่เกี่ยวข้อง