0 items in the shopping cart

1 / 16

วารสารการศึกษาต้องมาก่อน ปีที่ 8 ฉบับที่ 3

Free

วารสารอภินันทนาการเพื่อครูไทย กับคำแนะนำ 6 ประการ สำหรับการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน (Six Tips for Brain_Based Learning)

วันที่วางขาย

22 ก.ย. 2558

สำนักพิมพ์

MAC Education

จำนวนหน้า

20 หน้า

จำนวนที่เปิดอ่าน

625

แชร์หนังสือ

รูปแบบ

E-BOOK

หนังสือที่เกี่ยวข้อง