0 items in the shopping cart
  • เต่ากตัญญู

1 / 1

เต่ากตัญญู

Free

นิทานภาพบริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด นิทานเสริมสร้างจริยธรรมชุดนี้ สื่อให้เด็กเข้าใจเรื่องความมีจริยธรรมในด้านต่างๆ ซึ่งทุกเล่มใช้ภาพที่น่ารัก และภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย ทำให้เด็กๆ สามารถซึมซับคุณธรรมจากหนังสือชุดนี้ จนเกิดการนำไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน

วันที่วางขาย

25 เม.ย. 2559

สำนักพิมพ์

MAC Education

จำนวนหน้า

19 หน้า

จำนวนที่เปิดอ่าน

502

แชร์หนังสือ

รูปแบบ

E-BOOK

หนังสือที่เกี่ยวข้อง