0 items in the shopping cart

1 / 16

คูคลองของไทยจากวันวานสู่วันนี้

Free

เหตุการณ์มหาอุทกภัยเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ ทำให้ชื่อของคูคลองต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลถูกกล่าวถึงอย่างแพร่หลาย ในฐานะทางระบายน้ำธรรมชาติที่ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองหลวงของไทยต้องจมอยู่ในสายน้ำ แต่ผู้ที่ติดตามข่าววสารจำนวนกลับไม่ทราบว่าคลองต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่ใด ไหลจากที่ไหนไปสู่ที่ไหน และประวัติความเป็นมาหรือความสำคัญอย่างไร

วันที่วางขาย

25 เม.ย. 2559

สำนักพิมพ์

MAC Education

จำนวนหน้า

119 หน้า

จำนวนที่เปิดอ่าน

429

แชร์หนังสือ

รูปแบบ

E-BOOK

หนังสือที่เกี่ยวข้อง