0 items in the shopping cart

1 / 16

Idioms สำนวนชวนอ่าน

Free

หนังสือ Idioms เล่มนี้ รวบรวมสำนวนต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาสำนวนอย่างถูกต้องตามการใช้หลักภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งยกตัวอย่างง่ายๆ ที่จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น

วันที่วางขาย

25 เม.ย. 2559

สำนักพิมพ์

MAC Education

จำนวนหน้า

195 หน้า

จำนวนที่เปิดอ่าน

466

แชร์หนังสือ

รูปแบบ

E-BOOK

หนังสือที่เกี่ยวข้อง